dilluns, 11 d’abril del 2011

Curs Tracció animal en la neteja de boscos

CURSOS DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 2011
L’ús d’animals per al desembosc és una pràctica que, a partir de la segona meitat del segle XX, va
quedar marginada per la progressiva introducció de maquinària pesant en els treballs forestals.
A nivell agrícola, l’oblit d’aquesta pràctica ha estat encara més patent.
En les darreres dècades, però, diversos agricultors estan tornant a treballar els seus camps
amb animals i observen resultats sorprenents. Alhora, sobretot en alguns països de centre
Europa i a partir de les millores tecnològiques en estris i guarniments, està recobrant força l’ús
dels animals pel desembosc.
El curs pretén donar una formació teòricopràctica sobre el treball d’arrossegament i
desembosc amb animals i aproximar els alumnes a diferents realitats on s’està emprant la tracció
animal amb aquest objectiu.


OBJECTIUS
o
Veure diferents tècniques i maneigs d’animals per al desembosc.
o
Conèixer diferents tipus d’estris i guarnicions per treballar al bosc amb animals.
o
Iniciar-se a la tria i l’atenció als cavalls per al desembosc.
o
Visitar algunes experiències de neteja de boscos amb tracció animal.

CALENDARI I PROGRAMA
Durada:
50 hores
Horari:
Cap de setmana de 8 a 12h i de 13 a 17h
Sessions teòriques i pràctiques
Dissabtes de 9 a 13h i de 14 a 18h.


PROGRAMA
Dissabte 2 d’abril: Guardiola de Font-rubí
Introducció a la tracció animal pel desembosc
Professorat: Jordi Terrazas, agricultor i propietari forestal

Dissabte 9 d’abril: Vidrà
Tallada de peus i treballs previs per l’arrossegament amb tracció animal
Professorat: Jordi Terrazas, agricultor i propietariforestal.

Dissabte 16 d’abril: Artés
Experiències de desemb osc amb tracció animal a la Catalunya Central
Professorat: Joan Llorà, rematant.

Dissabte 30 d’abril: Valls
Matí:
El ferratge del cavall
Professorat: Marc Sánchez, ferrador.
Tarda:
Cura i primers auxilis a l’animal
La tria del cavall de tir
Professorat: Glòria Pons, veterinària.

Dissabte 6 de maig: Perpinyà
El sistema de cordó. Visita a la finca Boadella.
Professorat: Didier Aleix, propietari forestal i domador de cavalls per arrosegar fusta.

Divendres, dissabte i diumenge, 13, 14 i 15 de
maig: Saint-Symphorien (Bourdeux)
Experiències de desembosc amb tracció
animal a França
Professorat: Jean-Pierre Denis, propietari forestal i professional del desembosc amb tracció animal.
Important: Les despeses de transport i
allotjament durant les sortides aniran a càrrec
dels alumnes. S’oferiran diferents tipus
d’allotjament. En les sortides a França es
marxarà divendres a les 15h.
*
funció de les necessitats del curs, mantenint els continguts.

Hi pot haver canvis en el calendari i en el programa en


DESTINATARIS
Aquest curs està dirigit a agricultors i
silvicultors, i a totes les persones
relacionades amb la neteja de boscos
interessades en la tracció animal.

Inscripcions i matrícules
A l’escola, fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent, portant:
Fotocòpia del DNI / Imprès de matrícula formalitzat i fotocopia de la nòmina o rebut
d’autònoms i fotocopia de la targeta de la seguretat social.
Els cursos van
adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.

Règim general del curs
Segons l’Ordre AAR/441/2010, de 13 de setembre, s’aproven els preus públics. El cost
d’aquest curs és de 50 .
Es lliuraran certificats de cada curs als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les
hores programades.

El curs es fa a
Avinguda Universitària, 4-6 (Edifici FUB) - Tel. 93 874 90 60 - 08242 Manresa
Correu-e: ccagraria.manresa@gencat.net
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESAhttp://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/


TRACCIÓ ANIMAL EN LA NETEJA DE BOSCOS

PRESENTACIÓ